Featured

Główne działy filozofii to ontologia, teoria poznania, etyka, estetyka, filozofia społeczna, historiozofia. Co one oznaczają?   Read More ...

Idealizm teoriopoznawczy(czyli epistemologiczny) – mówi, że podmiot poznania istnieje subiektywnie, jest wytworem lub korelatem umysłu   Read More ...

Latest Reviews

Latest Stories

Główne działy filozofii to ontologia, teoria poznania, etyka, estetyka, filozofia społeczna, historiozofia. Co one oznaczają? Ontologia – ( Parmenides z Elei – teoria bytu) – nauka o „pierwszych zasadach i ostatecznych przyczynach” bytu. W takim ujęciu nauka o bycie ( dociekanie natury wszystkiego, cokolwiek istnieje ), zarówno w sferze realnej – przedmioty, zdarzenia, fakty – jak   Read More ...

Idealizm teoriopoznawczy(czyli epistemologiczny) – mówi, że podmiot poznania istnieje subiektywnie, jest wytworem lub korelatem umysłu ludzkiego, czyli nasze poznanie ma charakter subiektywny. Rodzaje idealizmu teoriopoznawczego: Solipsyzm – Georg Berkley, zakłada, że świat z ludźmi to konstrukcja jednego człowieka( „istnieje ja sam i stany mojej świadomości ze mną”). Transcendentyzm – oparty   Read More ...

Top rated

Popular stories

Idealizm teoriopoznawczy

Posted on maj - 13 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe

Główne działy filozofii i...

Posted on maj - 13 - 2015

Komentowanie nie jest możliwe